Browsing: நிகழ்ச்சிகள்

நிகழ்ச்சிகள்

அய்யம் பேட்டை
0

எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நமக்கு அல்லாஹ்வினால் சிறப்பாக வழங்கப்பட்ட (ஈமான்) எனும் இறை நம்பிக்கை’ எனும் அருட்கொடைக்கு மட்டுமே கோடி கோடி…

Copyright @ aatroram.com.Powered By Malaris Software Solutions