“இந்தியா கேட்டில் பொறிக்கப்பட்டுள்ள இராணுவ வீரர்களில் 61945/- பேர் இஸ்லாமியர்கள்

0

 6“இந்தியா கேட் என்ற நினைவுச் சின்னத்தில் பொறிக்கப்பட்டு உள்ள 95,300/- இராணுவ வீரர்களின் பெயர்களில் 61945/- இராணுவ வீரர்கள் இஸ்லாமியர்கள் என்பதில் நம்மில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும். தெரியாதவர்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்:”

“இந்தியாவின் வாயில் (India Gate) என்பது ராஜ்பத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு நினைவுச்சின்னம் ஆகும்.”

“இது முதலில் அனைத்திந்திய போர் நினைவுச்சின்னம் (All India War Memorial) என்றழைக்கப்பட்டது.”

“1914–21 வரையான காலப்பகுதியில், முதல் உலகப் போர் நடைபெற்றபோது பிரான்ஸ், மெசபடோமியா, ஈரான், கிழக்கு ஆபிரிக்கா போன்ற பகுதிகளில் உயிரிழந்த 82,000 பிரித்தானிய இந்தியப் படைவீரர்களின் நினைவாக அமைக்கப்பட்டது.”

“ஐக்கிய இராட்சியம் சேர்ந்தவர்கள் உட்பட வீரர்களினதும், அதிகாரிகளினதும் 13,300 பேர்கள் இவ்வாயிலில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது.”

“ஆக மொத்தம் 95,300/- இராணுவ வீரர்களின் பெயர்கள் பொறிக்கப்பட்டு உள்ளன.”

“அதில் 61945/- பெயர்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை சேர்ந்த இராணுவ வீரர்களின் பெயர்களே உள்ளன.”.

“இப்போது சொல்லுங்கள் யார் தேசியவாதி?”

Share.

About Author

தங்களது மேலான கருத்தை பதிவிடவும்

*