களி மண்ணால் உருவாக்கப்பட்ட சந்தை – புகைப்படம்

0

இதில் உள்ள அனைத்து உருவங்களும் களி மண்ணால் உருவாக்கப்பட்டவைகள் , நிஜம் கூட தோற்றுபோய்விடும்.

மனிதனின் திறமைக்கு அளவே இல்லை. 3D பிச்சரை கையிலேயே செய்துள்ளான். பிடித்திருந்தால் பகிருங்கள்.

6 7 8

Share.

About Author

Leave A Reply

Copyright @ aatroram.com.Powered By Malaris Software Solutions