ஏறுதழுவுதல்

0

1q

ஏறுதழுவுதல்
——————–
தடை நீடித்தாலும்
தடையை உடைத்து
ஏறுதழுவுதல்.

இல்லையெனில்
வீரம் குறைந்து
வீரியமற்றுபோகும்..
கொதித்தெழும்
வீரர் பட்டாலம்.

அங்கங்கே
கண்ணீர் அஞ்சலி
போஸ்டர்கள்
செத்து மடிந்துகொண்டிருக்கும்
ஜல்லிகட்டு நிகழ்ச்சிக்காக..

காங்கேயம் காளை
தமிழ்நாட்டில் வாழுமா
அல்லது வீழுமா..
ஏக்கத்துடன்
எதிர்நோக்கி
இந்த பொங்கலில்
ஏறுதழுவுதலுக்காக.

– பூந்தை ஹாஜா

Share.

About Author

Leave A Reply

Copyright @ aatroram.com.Powered By Malaris Software Solutions