அழகிய வினாக்கள் அற்புதமான பதில்கள்

0

ஒரு கிராமவாசி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து கேட்டார்கள். யாரசூல்ல்லாஹ் தங்களிடம் சில கேள்விகள் கேட்கலாமா ? என்றவுடன் நபியவர்கள் ‘கேளுங்கள்’ என்றார்கள்.

📝 01) நான் பணக்காரனாக என்ன செய்ய வேண்டும் ?
👉 நீங்கள் போதுமென்ற தன்மையை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்.
பணக்கார்ராகிவிடுவீர்கள்.
📝 02) மிகப்பெரிய ஆலிமாக என்ன வழி ?
👉 தக்வாவை கடைப்பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். ஆலிமாகி விடுவீர்கள்.
📝 03) நான் கண்ணியமுடையவனாக வாழ வழி என்ன ?
👉 ஜனங்களிடம் கையேந்துவதை விட்டும் தவிர்த்துக் கொள்ளுங்கள்
📝 04) நான் ஒரு நல்ல மனிதராக ஆக விரும்புகிறேன்.
👉 ஜனங்களுக்கு உங்களை கொண்டு பிரயோஜனம் ஏற்படட்டும்.
நல்ல மனிதராக ஆகி விடுவீர்கள்.
📝 05) நான் நீதியுள்ளவனாக விரும்புகிறேன் ?
👉 நீங்கள் எதை விரும்புகிறீர்களோ, அதை மற்றவருக்கும் விரும்புங்கள்
📝 06) நான் சக்தியுடையவனாக ஆக என்ன வழி ?
👉 அல்லாஹ்வின் மீது நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துங்கள்
📝 07) அல்லாஹ்வுடைய தர்பாரில் விசேஷ அந்தஸ்து கிடைக்க விரும்புகிறேன் ?
👉 அதிகமாக திக்ரு ( தியானம் ) செய்யுங்கள்
📝 08) ரிஸ்கில் அபிவிருத்தி ஏற்பட என்ன வழி ?
👉 எப்பொழுதும் நிரந்தரமாக ஒழுவுடன் இருங்கள்
📝 09) துஆ அங்கீகரிக்கப்பட என்ன வழி ?
👉 ஹராமான பொருளாதாரத்தை உண்பதை விட்டும் தவிர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
📝 10) முழுமையான ஈமானுடையவராக என்ன வழி ?
👉 நற்குணமுடையவராக ஆகி விடுங்கள்
📝 11) கியாமத்தில் அல்லாஹ்விடன் பாவமற்றவனாக பரிசுத்த நிலையில் சந்திக்க
விரும்புகிறேன் ?
👉 குளிப்பு கடமையானவுடன் குளித்து விடுங்கள்
📝 12) பாவங்கள் குறைய வழி என்ன ?
👉 அதிகமாக அல்லாஹ்விடன் பாவ மன்னிப்புத் தேடுங்கள்
📝 13) கியாமத் நாளில் எனக்கு பிரகாசம் ஏற்பட வழி என்ன ?
👉 அநீதம் செய்வதை விட்டு விடுங்கள். பிரகாசம் கிடைக்கும்
📝 14) அல்லாஹ் என் குறைகளை மறைக்க வழி என்ன ?
👉 பிறருடைய குறைகளை இவ்வுலகில் மறைத்து விடுங்கள்
📝 15) உலகத்தில் இழிவடைவதை விட்டும் பாதுகாப்பு எதில் உள்ளது ?
👉 விபச்சாரம் செய்வதை விட்டும் தவிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
இழிவடையாமல் பாதுகாக்கப்படுவீர்
📝 16) அல்லாஹ், ரசூல் உடைய பிரியனாக வழி என்ன ?
👉 அல்லாஹ், ரசூல் பிரியப்படக்கூடி யவர்களை பிரியபடுங்கள்
📝 17) அல்லாஹ், ரசூலுக்கு வழிப்பட்டவனாக ஆக வழி என்ன ?
👉 (F) பர்ளை பேணுதலாக கடைப்பிடியுங்கள்
📝 18) நான் இறைத் தொடர்புடையவனாக ஆக வழி என்ன ?
👉 அல்லாஹ்வை பார்ப்பதாக என்ணி வணங்குங்கள் ( அல்லது ) அல்லாஹ்
உங்களை பார்ப்பதாக எண்ணி வணங்குங்கள்
📝 19) பாவத்தை விட்டும் மன்னிப்பளிக்கக்கூடிய வஸ்த்துக்கள் என்ன ?
👉 கண்ணீர், பலவீனம், நோய்
📝 20) நரகத்தின் நெருப்பை குளிர வைக்கக் கூடியது எது ?
👉 இவ்வுலகில் ஏற்படும் முஸிபத்தின் மீது பொறுமையாக இருப்பது
📝 21) அல்லாஹ்வுடைய கோபத்தை எது குளிர வைக்கும் ?
👉 மறைவான நிலையில் தர்மம் செய்வது – சொந்த பந்தங்களை ஆதரிப்பது
📝 22) எல்லாவற்றிலும் மிகப்பெரிய தீமை எது ?
👉 கெட்ட குணம் – கஞ்சத்தனம்
📝 23) எல்லாவற்றிலும் மிகப்பெரிய நன்மை எது ?
👉 நற்குணம் – பொறுமை – பணிவு
📝 24) அல்லாஹ்வுடைய கோபத்தை விட்டும் தவிர்த்துக் கொள்ள வழி என்ன ?
👉 மனிதர்களிடம் கோபப்படுவதை விட்டு விடுங்கள்

👉 ( ஆதாரம் : முஸ்னது அஹ்மது – கன்ஸுல் உம்மால் )
இதை மற்றவர்களுக்கும் share செய்யுங்கள்…
யாரோ ஒருவர் திருந்துவதற்கு நீங்கள் காரணமாக அமையலாம்.

Share.

About Author

தங்களது மேலான கருத்தை பதிவிடவும்

*


Hit Counter provided by technology news
aatroram.com .Copyright @ 2014.Powered By Malaris Software solutions